AED’s

AED alleen goed te gebruiken als je kunt Reanimeren

In Warffum zijn verschillende AED’s voor handen: in het gezondheidscentrum, in de sporthal op het voetbalveld, bij de tennisbaan en aan de Bekemalaan bij de personeelsingang van het HHC.

In de zomer heeft ook het zwembad er één hangen.

De 2 AED’s die 24/7 beschikbaar zijn voor de burgerhulpverleners van Groningen Hart Veilig hangen aan het gezondheidscentrum en aan het HHC.

De AED aan het gezondheidscentrum is beschikbaar gesteld door de vrienden van het gezondheidscentrum en het GC zelf.

De AED aan het HHC is beschikbaar gesteld door het leefbaarheidsloket en de EHBO vereniging met ondersteuning van de stichting Vriesenstein.

Vermoed u dat iemand een hartaanval heeft en denkt u de AED nodig te hebben bij het slachtoffer?

Bel 112 en de burgerhulpverlening zal ook worden opgestart.